Sökresultat: näringsliv

Inga videofilmer hittades

Frukostmöte med näringslivet 7 maj
På frukostmötets agenda den 7 maj får vi en ögonblicksbild av hur det ser ut på olika håll i näringslivet och i kommunen. Vi får en fördjupning i arbetsrätt kopplat till Corona av Mats Hjerpe. Inkomna frågor besvaras också.