Sökresultat: kommunfullmäktige

Inga videofilmer hittades

Mora kommunfullmäktige 13 september 2021
Kommunfullmäktige är i Sverige och Finland det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige är en parlamentariskt sammansatt beslutande församling på kommunal nivå. Förtroendevalda i Mora kommunfullmäktige sammanträder åtta gånger om året klockan 18.30. Vissa sammanträden kan dock börja tidigare eller senare beroende på hur dagordningen ser ut. Samtliga sammanträden har ingen officiell sluttid, men brukar pågå i cirka 4 timmar. Vanligtvis hålls kommunfullmäktiges sammanträden i Andreasgården, men under rådande pandemirestriktioner äger dessa rum online. Presidiet sänder ifrån kommunhuset i Mora, medan ledamöterna deltar på länk. Vi sänder alltid kommunfullmäktige live via www.morakommun.se/webbtv
Intervju med Lennart Sacredeus inför KF 21/6-21
Kommunikationschef Anders Rosén intervjuar Mora kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus (KD) inför kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 21 juni 2021.
Intervju inför kommunfullmäktige 15 mars 2021
Kommunikationschef Anders Rosén intervjuar kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus (KD) inför kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2021.
Intervju med Lennard Sacredeus (KD) inför KF 14/9
Kommunikationschef Anders Rosén intervjuar Mora kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus (KD) inför kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september.
Mora kommunfullmäktige 15 juni 2020
Livesändning av Mora kommunfullmäktige från Andreasgården i Mora. Kallelse och protokoll hittar du här: https://www.morakommun.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/protokoll-och-kallelser/protokoll-och-kallelser-kommunfullmaktige.html
Mora kommunfullmäktige 4 maj 2020
Livesändning av Mora kommunfullmäktige från Andreasgården i Mora. Kallelse och protokoll hittar du här: https://www.morakommun.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/protokoll-och-kallelser/protokoll-och-kallelser-kommunfullmaktige.html