Mora kommunfullmäktige 13 september 2021

Kommunfullmäktige är i Sverige och Finland det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige är en parlamentariskt sammansatt beslutande församling på kommunal nivå. Förtroendevalda i Mora kommunfullmäktige sammanträder åtta gånger om året klockan 18.30. Vissa sammanträden kan dock börja tidigare eller senare beroende på hur dagordningen ser ut. Samtliga sammanträden har ingen officiell sluttid, men brukar pågå i cirka 4 timmar. Vanligtvis hålls kommunfullmäktiges sammanträden i Andreasgården, men under rådande pandemirestriktioner äger dessa rum online. Presidiet sänder ifrån kommunhuset i Mora, medan ledamöterna deltar på länk. Vi sänder alltid kommunfullmäktige live via www.morakommun.se/webbtv

Inga videofilmer hittades