Nätsmart med Maria Dufva

Välkommen till detta studiosamtal med Maria Dufva om hur du blir Nätsmart! I sin roll som kriminolog och författare föreläser Maria under för dig som vårdnadshavare till barn i grundskolan om vikten av att vara nätsmart och ha god insikt i vad ditt barn möts framför skärmen. Via föreläsningen får du verktyg för att kunna bli mer delaktig i ditt barns digitala liv. Läs mer om Nätsmart på www.natsmartmora.se Omslagsfoto: Maria Dufva, kriminolog och författare. Foto: Pontus Stigberg.