Fördjupad översiktsplan 2021

Mora växer. År 2030 ska vi vara omkring 22 000 invånare i kommunen. Därför är det viktigt att vi planerar för framtiden. Mora kommun har tagit fram ett förslag på hur tätorten Mora kan utvecklas de kommande 10-15 åren. Det kallas för en fördjupad översiktsplan. Planen ska visa hur vårt framtida Mora ska se ut. Var det kan byggas bostäder, hur vägarna ska gå och var nya affärs- och industriområden ska ligga. Men också hur vi kan värna om vår fina natur och höga kulturvärden. Till exempel Siljan, Zorngården och Vasaloppet. Några exempel på framtidsplaner är nya bostäder på Tingsnäs i Kanadaområdet och norra Kråkberg. Ett grönt stråk föreslås längs Siljans och Österdalälvens stränder. Och det ska bli lättare att gå, cykla och åka kollektivt. Under våren 2017 hölls ett samråd, vilket innebär att det var möjligt att tycka till och skicka in synpunkter om det första förslaget. Det kom in 100 synpunkter från både myndigheter, föreningar och privatpersoner. Efter att ha läst igenom alla synpunkter så har kommunen jobbat vidare med planen och gjort förändringar. Under sommarmånaderna nu kommer den uppdatera planen att finnas tillgänglig för granskning både digitalt och på biblioteket. Så det betyder att du har möjlighet att se hur förslaget har förändrats utifrån de synpunkter som har kommit in och tycka till innan planen antas. Så läs mer och tyck till på morakommun.se/fop Senast 31 augusti 2021 vill vi ha dina synpunkter.

Inga videofilmer hittades

Näringslivsfrukost 7 oktober 2021
Frukostmöte för företagare och företagsamma. Här får du information om vad som händer i näringslivet i Mora och annat som kan vara av intresse för dig som företagare.