Hållbara Mora - Stafettpinnen är din

Året 2015 grundade FN idén om att hela världen skulle sluta upp för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Idén fick namnet Agenda 2030 och samtliga länder tog på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Vi är alla en del av detta, så även Mora.   Kommunstyrelsen i Mora har därför beslutat att under 2019-2022 avsätta särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Alla medarbetare och verksamheter inom Mora kommun som har små eller stora idéer för att stärka Moras hållbarhet har möjlighet att ansöka om medel för att utveckla sina idéer vidare. Tillsammans skapar vi ett hållbart Mora!