Telefonväkteri - Genomfart Mora

Den 20 oktober livesände Mora kommun och Trafikverket ett telefonväkteri hos Radio Siljan i Mora. Under sändningen besvarade projektledningen på olika frågor från allmänheten gällande Genomfart Mora. Panelen består av: Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora Klas Darlin, samhällsplanerare Mora kommun Åsa Bergqvist, projektledare Trafikverket Martin Palage, byggplatssamordnare Trafikverket Samtals- och programledare är Anders Rosén, kommunikationschef på Mora kommun. Läs mer på morakommun.se/telefonvakteri Under musikpauser stängs ljudet av på grund av rättighetsskäl. Ljudet återupptas så fort panelen börjar prata igen.

Inga videofilmer hittades