Telefonväkteri - Genomfart Mora

Sitter du med frågor och funderingar gällande genomfarten som just nu byggs i Mora? Hör av dig till oss! Under det här telefonväkteriet har du möjlighet att ställa frågor till Trafikverket och Mora kommun. Telefonväkteriet livesänds här, men du kan också lyssna på det via Radio Siljan. Panelen består av: Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora Klas Darlin, samhällsplanerare Mora kommun Åsa Bergqvist, projektledare Trafikverket Martin Palage, byggplatssamordnare Trafikverket Samtals- och programledare är Anders Rosén, kommunikationschef på Mora kommun. Du kan redan nu mejla in dina frågor till panelen på kommunikation@mora.se. Skriv "Genomfart Mora" i ämnesraden. Läs mer på morakommun.se/telefonvakteri Under musikpauserna kommer det vara tyst i livesändningskanalen, men ljudet återupptas så fort panelen börjar prata igen.