Vad händer med Strandenområdet? - Telefonväkteri

Vad ska ”grusplanen” i centrala Mora innehålla, där Strandens skola tidigare låg? Och hur ser processen ut nu? Kommunen har behov av nya lokaler för en rad olika verksamheter och frågan är hur området kan användas. Den 3 februari sände vi tillsammans med Radio Siljan ett telefonväkteri för att besvara allmänhetens frågor och funderingar. Med i panelen är: Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd Peter Karlsson, kommundirektör Läs mer om Strandenområdet på morakommun.se/strandenomradet