Kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program i Mora kommun

Det kultur-, idrotts- och fritidspolitiska programmet är antaget av Moras kommunfullmäktige i juni 2021 och finns att läsa i sin helhet på morakommun.se. Programmet beskriver den politiska viljeinriktningen för Moras kultur- och fritidsliv, uttrycker värdegrund och ger en bild av hur verksamheterna ska utvecklas. Medverkande: Anna Hed (c), kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson (s), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden Peter Berglund, distriktsidrottschef RF-SISU Dalarna Ninni Skön, ungdomsbibliotekarie