Minnessten över häxprocesserna

Måndagen 21 juni ljöd kohornet ut över älven för de som föll offer för de fruktansvärda häxprocesserna i Mora 1669-1671.

Inga videofilmer hittades